لحظاتی فوق العاده با زندگی مردم عشایر آذربایجان Nomads

+0 سئودیم


http://tabrizlinks.mihanblog.com/extrapage/azerbaijani_tradition عشایر آذربایجان و ایران گنجینه بشری. ایلات و عشایر آذربایجان مردمان غیور هستند که در دامنه سهند و نیز قره داغ (ارسباران) و همچنین از استانهای اردبیل و زنجان و آذربایجان غربی بخصوص ماکو کوچ میکنند. Nomads of Azerbaijan  • [ ]