تاریخ آذربایجان ، شهر باستانی یئری مشگین شهر اردبیل

+0 سئودیم


ویکی پدیا http://fa.wikipedia.org/wiki/شهر_یئری *** گواهی از تاریخ هزاران ساله خطه آذربایجان. محوطه شهر یئری با ۴۰۰ هکتار دشت مشگین شهر است و دیرینگی بیش از ۸۰۰۰ سال قبل بوده و شاید این سنگ قبرها اولین کاریکاتورهای بشری است. Garden of Eden فیلسوف دیوید رول http://www.ramsdale.org/dna۶.htm  • [ ]