ملتهای تورک که قبلا در آذربایجان زیسته اند و قدمت زبان تورکی

+0 سئودیم

ملتهایی که قبلا در موقعیت جغرافیایی سرزمین آذربایجان زیسته اند

سومریها ، ایلامیها ، هوری ها ، آراتتاها ، کاسسی ها ، قوتتی ها ، لولوبی ها ، اورارتو ها ، ایشغوزها ،(اسکیت ها) ، ماننا ها ، گلیزان ها ، مادها می توان اشاره کرد که زبان تمامی آنها التصاقی و جزو خانواده زبانهای ترکی بوده از این میان سومریها، ایلامیها و هوریها اقوامی بودند که اولین تمدنها و مدنیتها را روی زمین بنا نهاده اند.

و این که مادها اولادهای قوتتی ها و لولوبی ها بودند که 670 سال قبل از میلاد با اعتلاف با ماننا ها حکومتی قدرتمند به وجود آوردند و نیز به دست هخامنشیان قدرت را از دست دادند واز نژاد ترک بودند نه آریایی. 

قدمت زبان ترکی در ایران

زبان ترکی هم تاریخ هفت هزار ساله در ایران دارد و از نظر ریشه و مورفولوژی ادامه زبان سومری و ایلامی است. زبان ترکی که زبان مردم منطقه ی آذربایجان و دیگر مناطق ترک ایران است وضع و موقعیتش از این حال خارج نیست :

 این زبان  از 7000 هزار سال پیش و از زمان سومریان که بنیان گذاران اولین تمدن بشری هستند و ایلامیان و اعقاب آنها به مردم ترک ایران به ارث رسیده است.  • [ ]