فیلم مستند افسون آذربایجان زیبا

+0 سئودیم


http://www.lenzor.com/tabrizlinks آذربایجان خطه ای سرشار از فرهنگ و حماسه برای ایران. آذربایجان با تاریخ هزاران ساله از پارینه سنگی تا تمدنهای پیش از میلاد مسیح مانند اورارتوها ، مانا ها و سپس مهاجرت ساکا یی ها و آریایی ها ، محل زندگی زرتشت و... Azerbaijan Garden of Eden http://tabrizlinks.mihanblog.com/post/۵۲۰  • [ ]